Novosti

Dana 9. listopada u Murakeresturu je održana prva radionica Projekta CulturCo” koji se realizira u okviru Programa INTERREG V-A za prekograničnu suradnju Mađarska-Hrvatska. Vodeći partner projekta je Općina Donji Vidovec, a s mađarske strane je partner Hrvatska samouprava Murakerestura. Na radionici je predstavljen dokument „Potencijal za povezivanje i razvoj ljudi u prekograničnom području“ te dosadašnja iskustva prekogranične suradnje. Radionicu je vodila Anica Kovač, predsjednica Hrvatske samouprave Kerestura. Uz primjere dobre prakse projekata prijašnjih godina koji su uspješno provedeni u prekograničnoj suradnji službeno su potpisani i sporazumi između partnera. Također su dane dobre ideje koje mogu biti temelj za prijavu novih projekata.


 Natrag